Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Осигурање за покућство

 

Осигурање за покућство нуди заштиту за ваше ствари у стану или кући као и за осебе које живе у њима. При томе је безначајно да ли сте ви власник тога стана или сте га само изнајмили јер је наиме потребно исто осигурање.
ВАЖНО: Сума за осигурање би требала да буде толико висока, да ако би дошло до тоталног уништења ствари покућства, ви све те ствари можете купити у истом квалитету по цијени нових ствари.

Осигурање за покућство се састоји из више сектора!

Најзначајнији сектори су овдје укратко објашњени:

• Осигурање обавезе у слободном времену и у спорту
• Пожар
• Олуја
• Пуцање цијеви од воде
• Провала и крађа
• Пуцање стакла

• Осигурање обавезе у слободном времену и у спорту

Са сигурношћу најважнији дие овога осигурање је осигурање обавезе у слободном времену и спорту.

Осигурање одговорности се своди на задовољавање оправданих захтјева за накнаду штете или одбрану неоправданих захтјева према законским прописима, који могу бити подигнути против носиоца осигурања или једне од осигураних особабог због неке материјалне, иматријалне или штете на особама.

Један примјер:
Ви или ваше дијете сте као бициклиста проузроковали саобраћајну несрећу или
на скијању сте се вашом кривицом сударли са другим скијашом који је се при томе тешко повриједио и можда чак задобио трајне посљедице. Одштету за његове болове, трајне посљедице као и губитак зараде сносите ви у пуној висини.

Шта нпр. није осигурано: Штете које се нанесу особама које живе у истоме стану као и властите штете. Штете настале при кориштењу моторних возила или половила. Пажња код дјеце преко 18 година старости (обично нису више са радитељима осигурани)!!

• Пожар

Оштећења кроз ватру, муњу, експлосију, падање авиона су стандард код овога осигурања.
Сљедеће ствари или штете често нису осигурање или само са ограничењима: Ствар која је проузроковала пожар, имплозија, само спржене а не изгорене ствари или штете због грубе немарљивости.

• Олуја

Као олуја вриједи вјетар тек преко 60 км/с, штете које настану код мањег вјетра нису осигуране.
Осигурање од олује покрива такође штете настале кроз град, снијег, одрон камена, стијене или земље.
Катастрофе попут потреса земље, поплава, лавина, слијегања земљишта, итд. је могуће само ограничено осигурати

• Пуцање цијеви од воде

Овдје су осигуране штете настале кроз пуцање доводних или одводних цијеви од воде као и цијеви за гријање.
Пуцање цијеви због хрђе или потрошње као и зачипање одводних цијеви је могуће осигурати (зависно од варианте осигурања).

Провала и крађа

Штете од покушане или остваре провале, једноставне крађе и пљачке су осигуране до у полици осигурања наведених сума. Ове суме се разликују од продукта до продукта. Код овога осигурања нису осигуране само ствари које се налазе у стану него и ствари које су се у подруму, као дјечија колица и бицикли и који се налазе у ходнику или пред зградом.

Нису осигуране нпр.. предмети или просторије које нису биле затворене и закључане као и ствари које се украдене изван стана или осигураног земљишта
Свака провала или крађа се мора одмах пријавити код сљедеће полицијске станице.

• Пуцање стакла

Сва унутрашња и вањска равна стакла од стана су осигурана, без обзира на узрок штете!

Није осигурано нпр.. : оптичко стакло, шупље стакло, расвјета, стаклено посуђе и слично. Будући да је покривеност врло овисна од производа осигуравајућих друштава, испати се погледати тачну у поједине услове за осигурање.