Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Osiguranje za pokućstvo
 
 

Osiguranje za pokućstvo nudi zaštitu za vaše stvari u stanu ili kući kao i za osobe koje žive u njima. Pri tome je ne igra ulogu da li ste vi vlasnik toga stana ili ste ga samo iznajmili jer je naime potrebno isto osiguranje.

VAŽNO: Suma za osiguranje bi trebala da bude toliko visoka, da ako bi došlo do totalnog uništenja stvari pokućstva, vi sve te stvari možete kupiti u istom kvalitetu po cijeni novih stvari.

Osiguranje za pokućstvo se sastoji iz više komponenti!

Najznačajnije komponente su ovdje ukratko objašnjene:

• Osiguranje osobne odgovornosti u slobodnom vremenu i u sportu
• Požar
• Oluja
• Pucanje cijevi od vode
• Provala i krađa
• Pucanje stakla

Osiguranje osobne odgovornosti u slobodnom vremenu i u sportu

Sa sigurnošću najvažniji die ovoga osiguranje je osiguranje osobne odgovornosti u slobodnom vremenu i sportu.

Osiguranje odgovornosti se svodi na zadovoljavanje opravdanih zahtjeva za naknadu štete ili odbranu neopravdanih zahtjeva prema zakonskim propisima, koji mogu biti podignuti protiv vas kao nosiocu osiguranja ili jedne od osiguranih osoba zbog neke materijalne, imatrijalne ili štete na osobama.

Jedan primjer:

Vi ili vaše dijete ste kao biciklista prouzrokovali saobraćajnu nesreću ili

na skijanju ste se vašom krivicom sudarli sa drugim skijašom koji je se pri tome teško povrijedio i možda čak zadobio trajne posljedice. 

Odštetu za njegove bolove, trajne posljedice kao i gubitak zarade snosite vi u punoj visini bez ograničenja.

Šta npr. nije osigurano: Štete koje se nanesu osobama koje žive u istome stanu kao i vi kao i vlastite štete. Štete nastale pri korištenju motornih vozila ili polovila nespadaju isto pod ovo osiguranje. Pažnja kod djece preko 18 godina starosti (obično nisu više sa raditeljima osigurani)!!

Požar

Oštećenja kroz vatru, munju, eksplosiju, padanje aviona su standard kod ovoga osiguranja.
Sljedeće stvari ili štete često nisu osiguranje ili samo sa ograničenjima: Stvar koja je prouzrokovala požar, implozija, samo spržene a ne izgorene stvari ili štete zbog grube nemarljivosti.

Oluja

Kao oluja vrijedi vjetar tek preko 60 km/s, štete koje nastanu kod manjeg vjetra nisu osigurane.
Osiguranje od oluje pokriva takođe štete nastale kroz grad, snijeg, odron kamena, stijene ili zemlje. 
Katastrofe poput potresa zemlje, poplava, lavina, slijeganja zemljišta, itd. je moguće samo ograničeno osigurati

Pucanje cijevi od vode

Ovdje su  osigurane štete nastale kroz pucanje dovodnih ili odvodnih cijevi od vode kao i cijevi za grijanje.
Pucanje cijevi zbog hrđe ili potrošnje kao i začipanje odvodnih cijevi je moguće osigurati (zavisno od variante osiguranja).

Provala i krađa

Štete od pokušane ili ostvare provale, jednostavne krađe i pljačke su osigurane do u polici osiguranja navedenih suma. Ove sume se razlikuju od produkta do produkta. Kod ovoga osiguranja nisu osigurane samo stvari koje se nalaze u stanu nego i stvari koje se nalaze u podrumu, kao dječija kolica i bicikli i ove stvari su isto osigurane ako se nalaze u hodniku ili pred zgradom.

Nisu osigurane npr.. predmeti ili prostorije koje nisu bile zatvorene i zaključane kao i stvari koje se ukradene izvan stana ili osiguranog zemljišta 
Svaka provala ili krađa se mora odmah prijaviti kod sljedeće policijske stanice.

Pucanje stakla

Sva unutrašnja i vanjska ravna stakla od stana su osigurana, bez obzira na uzrok štete!  

Nisu osigurana npr.. : optička stakla (naočale), rasvjeta, stakleno posuđe i slično. Budući da je pokrivenost vrlo ovisna od proizvoda osiguravajućeg društava, izplati se pogledati tačno u pojedine uslove za osiguranje.