Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Osiguranje za pokućstvo
 
 
Osiguranje za pokućstvo nudi zaštitu za vaše stvari u stanu ili kući kao i za osebe koje žive u njima. Pri tome je beznačajno da li ste vi vlasnik toga stana ili ste ga samo iznajmili jer je naime potrebno isto osiguranje.
VAŽNO: Suma za osiguranje bi trebala da bude toliko visoka, da ako bi došlo do totalnog uništenja stvari pokućstva, vi sve te stvari možete kupiti u istom kvalitetu po cijeni novih stvari.
Osiguranje za pokućstvo se sastoji iz više sektora!

Najznačajniji sektori su ovdje ukratko objašnjeni:

• Osiguranje obaveze u slobodnom vremenu i u sportu
• Požar
• Oluja
• Pucanje cijevi od vode
• Provala i krađa
• Pucanje stakla

• Provala i krađa
Štete od pokušane ili ostvare provale, jednostavne krađe i pljačke su osigurane do u polici osiguranja navedenih suma. Ove sume se razlikuju od produkta do produkta. Kod ovoga osiguranja nisu osigurane samo stvari koje se nalaze u stanu nego i stvari koje su se u podrumu, kao dječija kolica i bicikli i  koji se nalaze u hodniku ili pred zgradom.

Nisu osigurane npr.. predmeti ili prostorije koje nisu bile zatvorene i zaključane kao i stvari koje se ukradene izvan stana ili osiguranog zemljišta 
Svaka provala ili krađa se mora odmah prijaviti kod sljedeće policijske stanice.

• Pucanje stakla
Sva unutrašnja i vanjska ravna stakla od stana su osigurana, bez obzira na uzrok štete!  
Nije osigurano npr.. : optičko staklo, šuplje staklo, rasvjeta, stakleno posuđe i slično. Budući da je pokrivenost vrlo ovisna od proizvoda osiguravajućih društava, ispati se pogledati tačnu u pojedine uslove za osiguranje.
 
OVDJE je jedan primjer na njemačkom jeziku, koji pokazuje jednu variantu ovoga osiguranja 

• Provala i krađa
Štete od pokušane ili ostvare provale, jednostavne krađe i pljačke su osigurane do u polici osiguranja navedenih suma. Ove sume se razlikuju od produkta do produkta. Kod ovoga osiguranja nisu osigurane samo stvari koje se nalaze u stanu nego i stvari koje su se u podrumu, kao dječija kolica i bicikli i  koji se nalaze u hodniku ili pred zgradom.

Nisu osigurane npr.. predmeti ili prostorije koje nisu bile zatvorene i zaključane kao i stvari koje se ukradene izvan stana ili osiguranog zemljišta 
Svaka provala ili krađa se mora odmah prijaviti kod sljedeće policijske stanice.

• Pucanje stakla
Sva unutrašnja i vanjska ravna stakla od stana su osigurana, bez obzira na uzrok štete!  
Nije osigurano npr.. : optičko staklo, šuplje staklo, rasvjeta, stakleno posuđe i slično. Budući da je pokrivenost vrlo ovisna od proizvoda osiguravajućih društava, ispati se pogledati tačnu u pojedine uslove za osiguranje.
 
OVDJE je jedan primjer na njemačkom jeziku, koji pokazuje jednu variantu ovoga osiguranja