Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Стамбени кредити
 
 

Стамбени кредит је дугорочни кредит с роком трајања између 10-40 година. Он служи финанцирању стамбених пројеката с ниским каматним стопама, као што су куће, земљишта или станови.

Задуживање је могуће у еурима или у страној валути (нпр., швицарској франаци или јапанском јену). Са кредитним уговором се договара хипотекарни кредит (хипотека). То значи да се за финанцијски институт у грунтовници (катастеру) унуси заложно право (хипотека) на некретнину (земљиште, кућа, апартман). То поред објекта који се финанцирана може бити и друга некретнина (нпр. грађевинско земљиште). То даје банци више сигурности и због тога је обично спремана понудити још боље кондиције. Стамбени кредит је наравно могућ и без хипотеке.

Према увјетима отплате стамбеног кредита, кредит је могуће враћати у паушалним ратама (главница и камата) или само враћати камату, при чему се главница онда враћа у паушалном износу на крају кредита. У том случају плаћате значи само камате а паралелно уз то штедите у неки производ за штедњу, како би сте на крају могли отплатити главницу кредита. За штедњу се углавном користе производи као што су класично осигурање живота, осигурање живота везано за фонд, инвестицијски фонд или британско животно осигурање. Исплата из оваквог осигурања се користи за испалату вашег кредита. У случају да испалта из осигурања није довољна за испалату кредита, ту разлику сте банци дужни надокнадити из других прихода или ако је износ већи него дуг у банци онда се вишак новца исплаћује на вас. Дакле, редовита контрола вашег продукта за штедњу је јако важна.

Хипотекарни кредит се нуди с промјењивом или фиксном каматном стопом или комбинацијом од обје.

Код договора фиксне каматне стопе ће у договореном раздобљу мјесечне рате остати исте. То је наравно јако добро код планирања мјесечних трошкова. Након завршетка фиксне каматне стопе је опет могуће договорити фиксну или вариабилну каматну стопу. Фиксна каматна стопа има предност код повећања каматних стопа на тржишту а на другој страни је лоша код пада каматних стопа. Ако би сте у фази фиксне каматне стопе жељели ваш кредит дјелимично или комплетно исплатити, онда је то обично повезано са уговорном казном.

Код промјењиве каматне стопе мијења се и износ мјесечне отплате. У овом случају је каматна стопа обично само за 1 или 3 мјесеца фиксирана. Овисно о тржишту, постоји и могућност за промјену на фиксну каматну стопу. Дјелимичне или компетне отплате су могуће без уговорне казне. Пад каматних стопа се преноси директно на вас.

Ако већ имате постојећи стамбени кредит, ми ће мо радо за вас провјерити уговорене увјете кредита као и оговоре о осигурању живота и посавјетовати вас о могућностима за пријелаз у другу девизну валуту!