Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Осигурање за кућу
 
 
За већину људи је властита кућа највећа инвестиција њиховог живота, због тога би требали пажљиво изабрати осигурање за кућу.
ВАЖНО: Сума за осигурање ваше куће треба да буде толико висока, да би у случају тоталног уништења куће могла бити направљена нова кућа исте величине и квалитета од једне грађевинске компаније.
Осигурање за кућу се састоји од више сегмената, који се могу заједно комбинирати. Најважније сегменте ће мо покушати овдје да објаснимо:

• Пожар
• Олуја
• Цијеви од воде
• Одговорност за власнике земљишта
 
• Пожар
 
Оштећења од ватре, грома, експлозије, падања Авиона су обухваћена од овога осигурања.
Сљедеће ствари или штете су често осигуране само са ограничењем или уопште не: ствар која је узрок за пожар, ствари које су се истопиле а не изгориле, груба немарљивост итд., због тога је прави савјет код овога осигурања јако важан.
 
 
Један примјер:
Заборавили сте да угасите свијећу прије него што сте изашли из куће и тако сте проузроковали пожар. Оваква штета ће бити одбијена од свакога осигурања, осим ако сте код склапања уговора о осигурању куће укључили пакет “груба немарљивост”

• Олуја

Као олуја се признаје вјетар тек од 60 км/х.
Осигурање против олује укључује такође и град, снијег, одрон стијене или камена, као и одрон земљишта.
Катастрофе попут потреса земље, поплава, лавина, слијегања земљишта итд. је могуће осигурати само ограничено. Постоје само мали број осигурање гдје са овакве штете могу осигурати са већим сумама.

• Цијеви од воде
 
Овдје је осигурано кад изласком воде из доводних или одводних цијеви настане штета на кући, цијеви од гријања су такође осигуране.
Пуцање цијеви због корозије, дотрајалости или очтећених дихтунга или због зачипања истих је код већине осигурања могуће осигурати. Посебно важно је, да ако нико од станара није код куће дуже од 48 сати (нпр. годишњи одмор), да главни довод воде мора бити заврнут.
 
• Одговорност за власнике земљишта
 
Осигурање одговорности за власнике земљишта штити вас против неоправданих захтјева страних особа или ако би у некоме случају захтјев био оправдан, онда ово осигурање регулира ту штете са оштећеним директно.
 
 
Један примјер:
Зато што ви наводно нисте очистили уредно снијег поред свога земљишта, је један пијешак пао пред вашом кућом и при томе се повриједио и сада захтјева од вас да му платите одштету за његове претрпљене болове.