Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Osiguranje za kuću
 
 

Za većinu ljudi je vlastita kuća najveća investicija njihovog života, zbog toga bi trebali pažljivo izabrati osiguranje za kuću

VAŽNO: Suma za osiguranje vaše kuće treba da bude toliko visoka, da bi u slučaju totalnog uništenja kuće mogla biti napravljena nova kuća iste veličine i kvaliteta od jedne građevinske kompanije.

Osiguranje za kuću se sastoji od više segmenata, koji se mogu zajedno kombinirati. Najvažnije segmente će mo pokušati ovdje da objasnimo

• Požar
• Oluja
• Cijevi od vode
• Odgovornost za vlasnike zemljišta

 

Požar

Oštećenja od vatre, groma, eksplozije, padanja aviona su obuhvaćena od ovoga osiguranja.

Sljedeće stvari ili štete su često osigurane samo sa ograničenjem ili uopšte ne: stvar koja je uzrok za požar, stvari koje su se istopile a ne izgorile, gruba nepažnaja itd., zbog toga je pravi savjet kod ovoga osiguranja jako važan.

Jedan primjer:

Zaboravili ste da ugasite svijeću prije nego što ste izašli iz kuće i tako ste prouzrokovali požar. Ovakva šteta će biti odbijena od svakoga osiguranja, osim ako ste kod sklapanja ugovora o osiguranju kuće uključili paket grube nepažnje

Oluja

Kao oluja se priznaje vjetar tek od 60 km/s.
Osiguranje protiv oluje uključuje također  i grad, snijeg, odron stijene ili kamena, kao i odron zemljišta.
Katastrofe poput potresa zemlje, poplava, lavina, slijeganja zemljišta itd. je moguće osigurati samo ograničeno. Postoje samo mali broj osiguranje gdje sa ovakve štete mogu osigurati sa većim sumama. 

Cijevi od vode

Ovdje je osigurano kad izlaskom vode iz dovodnih ili odvodnih cijevi nastane šteta na kući, cijevi od grijanja su također osigurane.
Pucanje cijevi zbog korozije, dotrajalosti ili očtećenih dihtunga ili zbog začipanja istih je kod većine osiguranja moguće osigurati. Posebno važno je, da ako niko od stanara nije kod kuće duže od 72 sata  (npr. godišnji odmor), da glavni dovod vode mora biti zavrnut.

Odgovornost za vlasnike zemljišta

Osiguranje odgovornosti za vlasnike zemljišta štiti vas protiv neopravdanih zahtjeva stranih osoba ili ako bi u nekome slučaju zahtjev bio opravdan, onda ovo osiguranje regulira tu štete sa oštećenim direktno.

Jedan primjer:

Zato što vi navodno niste očistili uredno snijeg pored svoga zemljišta, je jedan piješak pao pred vašom kućom i pri tome se povrijedio i sada zahtjeva od vas da mu platite odštetu za njegove pretrpljene bolove