Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Cтамбена штедња

 

Једна од најдражих врста штедње за Аустријанце је стамбена штедња!
Сви људи у Аустрји могу закључити један или више уговора о стамбеној штедњи. Али од стране државе се премија добија само на један такав уговор.

Постотак државне премије за стамбену штедњу утврђује се унапријед годишње од федералног министарства финанција и износи најмање 1,5%, а максимално 4% годишње, на уштеду до максимално ЕУР 1,200, – по особи. То значи да минимална годишња премија код уштеде од ЕУР 1.200,- по години и особи износи ЕУР 18,- а максимална премија ЕУР 48,- у години. Ове суме су ослобођене од пореза.

Стамбене штедионице нуде додатно камате на штедњу у распону од мин. 1% до маx. 4,25% годишње (изузевши понуде на почетку уговора или за младе клијенте). Од те каматне стопе за штедњу се наравно одбија још 25% пореза на капиталне добитке. Од стране стамбених штедионица се нуде уговори са промјењивом каматном стопом (класична штедња) као и са фиксном каматном стопом. Варијанте са фиксном каматном стопом варирају од производа до производа али најчешће имају вријеме трајања од 1, 3 или 6 година.

Уговори за штедњу су код свих стамбених штедионица исте дужине и износе 6 година. Неке стамбене штедионице нуде такођер и дуже уговоре, нпр. 7 или 10 година. Због дугорочнијег трајања оваквих уговора долазите до бољих каматних стопа или додатних дарова.

Код раскида уговора прије истека порезног минимума од шест година, се од стране стамбених штедионица наплаћују одређене управне пристојбе у износу према важећем уговору а додатно се смањује и каматна стопа на штедњу од почетка уговора. Када се новац из оваквог уговора не примјени у, од државе прописане сврхе, онда се и добивена државна премија мора вратити назад.

Још питања? Назовите нас, савјетовање је бесплатн