Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Stambena štednja
 
 

Jedna od najdražih vrsta štednje za Austrijance je stambena štednja!
Svi ljudi u Austrji mogu zaključiti jedan ili više ugovora o stambenoj štednji. Ali od strane države se premija dobija samo na jedan takav ugovor.

Postotak državne premije za stambenu štednju utvrđuje se unaprijed godišnje od federalnog ministarstva financija i iznosi najmanje 1,5%, a maksimalno 4% godišnje, na uštedu do maksimalno EUR 1,200, – po osobi. To znači da minimalna godišnja premija kod uštede od EUR 1.200,- po godini i osobi iznosi EUR 18,- a maksimalna premija EUR 48,- u godini. Ove sume su oslobođene od poreza.

Stambene štedionice nude dodatno kamate na štednju u rasponu od min. 1% do max. 4,25% godišnje (izuzevši ponude na početku ugovora ili za mlade klijente). Od te kamatne stope za štednju se naravno odbija još 25% poreza na kapitalne dobitke. Od strane stambenih štedionica se nude ugovori sa promjenjivom kamatnom stopom (klasična štednja) kao i sa fiksnom kamatnom stopom. Varijante sa fiksnom kamatnom stopom variraju od proizvoda do proizvoda ali najčešće imaju vrijeme trajanja od 1, 3 ili 6 godina.
Ugovori za štednju su kod svih stambenih štedionica iste dužine i iznose 6 godina. Neke stambene štedionice nude također i duže ugovore, npr. 7 ili 10 godina. Zbog dugoročnijeg trajanja ovakvih ugovora dolazite do boljih kamatnih stopa ili dodatnih darova.

Kod raskida ugovora prije isteka poreznog minimuma od šest godina, se od strane stambenih štedionica naplaćuju određene upravne pristojbe u iznosu prema važećem ugovoru a dodatno se smanjuje i kamatna stopa na štednju od početka ugovora. Kada se novac iz ovakvog ugovora ne primjeni u, od države propisane svrhe, onda se i dobivena državna premija mora vratiti nazad.

Još pitanja? Nazovite nas, savjetovanje je besplatno!