Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Пензионо осигурање са државном премијом
 
 

Пензионо осигурање са државном премијом је комбинација од државног бонуса (слично стамбеној штедњи али је бонус већи за 2,75%), и улагања по могућности у аустријске врједоносне папире (дионице, обавезнице). Оно може бити закључено као текућа штедња или штедња са једнократном уплатом.

Предности:

Нуди државни бонус од мин. 4,25% до макс. 6,75% годишње на максималну годишњу уштеду од ЕУР 2,445.55 (од 2013 год.). Максимални износ уштеде се одређује једном годишње према највећој основи за допринос од АСВГ (1,53% од 36 пута максималног доприноса основице за АСВГ). Максимални бонус за 2013 износи према томе ЕУР 103,94 без обзира на висину ваших примања.

Гаранција на уложени капитал и државну премију.

Уплаћени новац је ослобођен од пореза на осигурање. (Он обично износи 4% за остале производе животних осигурања)
Код кориштења према законским одредбама (значи као пензију), је ово осигурање ослобођено и од пореза на капитал као и од пореза на зараду.(Пензија се може конзумирати након минималног трајања од 10 година с почетком у 40 години старости)

Недостатци:

При одабиру паушалног плаћања (исплате капитала) умјесто пензије на крају штедње, се пола државне премије мора вратити натраг, а добит се опорезује са 25% (аналогно према КЕСт.). Овисно од осигуравајуће куће то додатно може довести и до губитка гаранције на капитал.

Улог у дионице за људе испод 45 година је најмање 30%, од 45 година се смањује на 25%, а од 55 година још једном на 15%, остатак се улаже у обвезнице или у основицу животних осигурања.Улагање у дионице мора бити изведено на уређена тржишта која се налазе у државама европског господарског подручја.

Није признато као посебани трошак у склопу пореза.

Ова врста осигурања је идеалана за оне људе који већ сада знају да ће у будућности изабрати пензију умјесто исплате капитала.

Чак и новорођенчад могу закључити овакво осигурање.

Због разлике између производа на тржишту у погледу гаранције на капитал, гаранције на методу рачуњања пензије, премостиве пензије, преношења пензије, итд. обавезно препоручујемо савјетовање са вашим Брокером.