Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Auto odgovornost
 

Osiguranje auto odgvornosti je u Austriji obavezno osiguranje sa najmanjom osiguravajućom zaštitom od EUR 7.600.000,00. Sve osiguravajuće kuće nude također i veće sume, što je u svakom slučaju za preporučiti.

Često je kod ovakvih osiguranja obuhvaćena i “Assistance(pomoć na putu), koja vam kod kvara ili saobraćajne nesreće pruža prvu pomoć. Neke osiguravajuće kuće ne nude ovu pomoć, druge traže novac za to, dakle najbolje je unaprijed to razriješiti sa svojim brokerom.

Također je često obuhvaćen i “Freischaden” (“slobodna šteta” to znači, ako ste prozrokovali saobraćajnu nesreću, ne dolazi do povećanja vaše štufe u sljedećoj godini) ili ga je moguće uključiti za sitan novac.
Ovdje se ali mora razlikovati između “echten Freischaden” i “internen Freischaden”, poslednje znači, da ova “slobdna šteta” važi samo u tome slučaju da vi poslije saobraćajne nesreće ostanete i dalje osigurani kod istoga osiguranja.

Osiguranje od auto odgovornosti ne plaća nikako u sljedićim slučajevima, odnosno tek od prekoračenja određenih granica:

Kod neplaćenih premija za osiguranje

Kroz alkohol ili drogu prouzrokovano stanje
Nevažeće vozačke dozvole

U svim ovim slučajevima je predviđena granica od 11.000,00, to znači do te sume plaća osiguranik uvijek sam a sumu koja prelazi € 11.000,00 osiguravajuća kuća. Ukoliko se dogodi da osiguranik istovremeno napravi više nogo jednu gore navedenu grešku, povećava se vlastiti udio na € 22.000,00 maksimalno.

Kasko osiguranje
 

U kasko osiguranju mora se razlikovati između dvije glavne vrste osiguranja “Puno kasko i djelimično kasko osiguranje”
(Vollkasko- und Teilkaskoversicherung).

Glavna razlika se sastoji u tome, da kod punog kaska je osigurana i šteta koju ste sami skrivili a kod djelimičnog kaska ne.
Kod djelimčnog kaska postoje naravno različite mogućnosti da se osiguravajuća zaštita poveća ili smanji. To može od osiguranja do osiguranja ili produkta biti prilično različito.

Ovdje su nalaze kasko točke koje zahtjevaju posebnu pažnju i/ili budu često od klijenata zamjenute:

Parkschaden: (Šteta na parkiralištu)

To je jedna šteta koje je tako nastala, da je vaše vozilo bilo parkirano i od drugog nepoznatog vozila oštećeno. Kada vi ulazite ili izlazite sa parkinga i pri tome oštetite drugo vozilo, se u tom slučaju ne radi o Parkschaden nego o nezgodi koju ste sami skrivili. (Puno kasko potrebno)
U obadva navedena slučaja je potrebna prijava kod sljedeće policijske stanice.

Vandalismus: (Vandalizam)

To je jedna šteta koja je namjerno prouzrokavana  od jedne ili više nepoznatih osoba.

Trenutna prijava kod sljedeće policijske stanice je potrebna.

Diebstahl: (Krađa)

Je šteta gdje kompletno vozilo ili dijelovi vozila budu ukradeni. Veoma važno pri tome je da se dokumenti ili ključevi od vozila ne nalaze u vozilu  i da je isto bilo zaključano jer inače osiguravajuća kuća može odbiti pokrivanje ove štete.

Trenutna prijava kod sljedeće policijske stanice je potrebna.

Wildschaden: (Šteta sa divljači)

Ovdje je obavezno potrebna trenutna prijava kod policijske stanice sa lica mjesta, koja će se onda pobrinuti za povrijeđenu ili nastradalu divljač.

Takođe je obavezno potrebna trenutna prijava kod policije kod:

požara, eksplozije, pljačke, neovlaštenog korištenja od strane nepoznatih osoba.

Grobe Fahrlässigkeit (gruba nepažnja)

Je jedan jako važan paket u vašem kasko osiguranju. Ovaj paket pokriva štete koje ste vi kao vozač skrivili vlastitom grubom nepažnjom, kao npr. :

Prešli ste preko ulice koja je regulirana svjetlosnim uređajem, preko crvenog svjetla ili niste stali propisano vrijeme na saobraćajnom znaku “Stop” ili tražeći radio stanicu ili neki CD niste dovoljno pazili na saobraćaj i tako prouzrokovali nezgodu. Ovaj paket se kod nekih osiguravajućih kuća nalazi automatski u kasko osiguranju, kod nekih se može dodatno kupiti a neke druge ga ne nude nikako.

Znači veoma je važno da znate da li je ovaj paket uključen u vaš kasko ili ne.

Mogući su naravno i drugi paketi, kao štu su paketi za:

Lizing vozila
Odštetu novog vozila
Elektronske aparate
Stvari potrebne u profesiji 
Paket za slobodno vrijeme
Rent-a-car kod kasko štete itd.

Kada neplaća kasko osiguranje ili plaća samo djelimično?

Kod:

Kroz alkohol ili drogu prouzrokovano stanje

Kod neplaćenih premija za osiguranje

Nevažeće vozačke dozvole

Izlizanih guma

Grube nepažnje (ako nije uključena)

 

 

Osiguranje putnika u vozilu

Ovo osiguranje pokriva putnike koji su se u saobraćajnoj nesreći povrijedili a i vozač se može takođe osigurati.

Po našem mišljenu bi ali bilo puno bolje da novac koji želite za ovo osiguranje odvojiti, uložite u privatno osiguranje za nezgode jer ovo osiguranje obuhvaća sve nezgode a ne samo one koje su se desile u vozilu.

Plovilo
 
Mi osiguravamo naravno rado i vašu motornu jahtu ili jedrilicu. Ovdje su takođe pored osiguranja odgovornosti za plovilo moguća i kasko osiguranja (puna ili djelimična)
 
Još pitanja?

Nazovite nas i dobijte potrebne informacije direkto!!