Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Osiguranje za nezgode
 
 

Jedna nezgoda može pored tjelesnih imati takođe i financijske posljedice. Troškovi, koji kroz nezgodu mogu nastati, su samo djelimice ili nikako pokriveni od strane obaveznog socijanog osiguranja.

Gledano na činjenicu, da se u Austriji godišnje dogodi oko 800.000,00 nezgoda i od toga oko 600.000,00 u slobodnom vremenu koje nisu osigurane, trebali bih se obavezno  dodatno osigurati privatnim osiguranjem za nezgode

Osnovni stupac vašeg osiguranja za nezgode čini trajna invalidnost:

 

Isplata kapitala: kada kroz nezgodu ostanu trajne posljedice, onda se zavisno od procenta invalidnosti, izplaćuje dio sume na koju ste bili osigurani ili naravno sva suma kod 100% invalidnosti

Isplate penzije: ako invalidnost prelazi određeni postotak, npr. 35% onda možete dobiti mjesečnu penziju,

Kombinacija između kapitala i penzije je isto moguća

 
Gdje se događaju nezgode nejčešće?
 
 Izvor: Statistik Austria 
 

Mogući dodatni moduli:

Smrtni slučaj – osnovna skrb za preživjele

Troškovi poslije nezgode, na primjer fizioterapija ili popravak za zube

Troškovi za traženje ili prevoz, na primjer sa helikopterom

Lom kostiju, takođe i malih koščica

Ruptura tetive, djelomična ili potpuna

Troškovi bolničkog ležanja, moguća kombinacija i sa posebnom klasom (prvom ili drugom)

Dnevni dodatak za svaki dan koji provedete na bolovanju kod kuće

Odšteta za bolove koje ste imali

Kozmetičke operacije

itd.

Kakve posljedice su imale gore navedene nezgode?
 

Izvor: Statistik Austria