Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Osiguranje za nezgode
 
Naj kasnije sada bi trebali razmisliti o osiguranju za nezgode!!
 
Jedna nezgoda može pored tjelesnih imati takođe i financijske posljedice. Troškovi, koji kroz nezgodu mogu nastati, su samo djelimice ili nikako pokriveni od strane obaveznog osiguranja.
Gledano na činjenicu, da se u Austriji godišnje dogodi oko 800.000,00 nezgoda i od toga oko 600.000,00 u slobodnom vremenu koje nisu osigurane, trebali bih se obavezno  dodatno osigurati privatnim osiguranjem za nezgode
 
Osnovni stupac vašeg osiguranja za nezgode čini trajna invalidnost:
 
•Isplata kapitala: kada kroz nezgodu ostanu trajne posljedice, onda se zavisno od procenta invalidnosti, izplaćuje dio sume na koju ste bili osigurani ili naravno sva suma kod 100% invalidnosti 
•Isplate penzije: ako invalidnost prelazi određeni postotak, npr. 50% onda možete dobiti mjesečnu penziju ,
•Kombinacija između kapitala i penzije
Gdje se događaju nezgode nejčešće?
 
 
 
Izvor: Statistik Austria 
Mogući dodatni moduli:
 
•Smrtni slučaj – osnovna skrb za preživjele
Troškovi poslije nezgode, na primjer fizioterapija ili popravak za zube
Troškovi za spašavanje, na primjer sa helikopterom
•Lom kostiju, takođe i malih koščica
•Ruptura tetive, djelomična ili potpuna
•Troškovi bolničkog ležanja, moguća kombinacija i sa posebnom klasom (1 ili 2)
•Dnevni dodatak za svaki dan koji provedete na bolovanju kod kuće
•Odšteta za bolove koje ste imali
•Kozmetičke operacije
•itd.
 
Kakve posljedice su imale gore navedene nezgode?
 

 Izvor: Statistik Austria