Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Učinak

Šta čini broker za financiranje?

• provjerava da li je financiranje realno moguće

• pronalazi uvijek dobre karakteristike od klijenta i zastupa isključivo njegov interes
• pravi individualni koncept za financiranje, uključujući ličnu spremnost klijenta za oderđeni riziko
• pomaže kod profesionalnog oblikovnja financiranja (kredit, lising, državni kredit)
• omogućuje jedan neutralini pregled tržišta i nudi pravu usporedbu ponuda bez vlastitog interesa
• minimuje birokratiju kroz profesionalnu pripremu dokumenata koje banka zahtjeva i kroz to ubrzava sam proces odvijanja
• štedi vaše vrijeme, i pošteđiva vas stalnih promjena vašeg bakovnog savjetnika
• kontroliše kreditne ugovore i kondicije i prevodi za vas tipične fraske „bankovnog jezika”
• omogućuje stvarni neto dobitak kroz optimiranje kondicija u kreditnom ugovoru
 
Nadzire vaš kredit i poslije potpisa i ostaje vaš partner za cijeli vijek financiranja