Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Приватни кредит
 
 

Приватни кредит је једнократни кредит, а служи финанцирању ваших индивидуалних потреба, као што су аутомобили, намјештај, бијела техника, путовања или других потреба. Рок за отплату износи обично између једне и петнаест година, а отплата је подјељена на мјесечне рате.

Ова врста кредита се нуди с промјењивом или фиксном каматном стопом. Овисно од банке постоје и раздобља у којима не плаћате мјесечне рате или плаћате само камату. Каматне стопе су обично веће него код хипотекарног финанцирања.

Код недовољних средства у односу на ваш приход, ће од стране банке бити затражене додатне сигурности, као што су нпр. регистрација код ваше компаније, жирант (јамство другог човјека), задржавање власништва, залог на животно осигурање, залог на вриједносне папире или слично.

Приватни кредит омогућује и спајање постојећих кредита, што је обично познато по називом консолидација. Консолидација доноси обично неколико предности, као што су:

• бољи преглед, јер имате само једну рату

• мања укупна отплата, јер се с већим волуменом углавном добију мање каматне стопе и плаћање се своди само на један кредитни рачун

• Лакша приуштивост, јер можете развући кредит на дуже раздобље и на тај начин платити нижу мјесечну рату

Да ли се то све односи и на вас и ваш кредит, дознати ће мо у особом разговору.