Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Комерцијални кредити
 

Комерцијални кредит је једнократни кредит, а служи финанцирању различитих ствари, као што су зграде и уреди, возни парк, уредски намјештај и опрема, стројеви и машине и друга улагања. Рок за отплату износи обично између једне и двадесет година, а отплата је подјељена на мјесечне рате.
Ова врста кредита се нуди с промјењивом или фиксном каматном стопом. Овисно од банке постоје и раздобља у којима не плаћате мјесечне рате или плаћате само камату.

За процјену вашег бонитета ће бити потребне књиге о имовине, годишње биланце и рачуни о добити и губитку посљедњих неколико година. Код недовољних средства у односу на ваш приход или промет ће од стране банке бити захтјеване додатне сигурности, као што су нпр.; јамства директора и / или дионичара, задржавање власништва, залог на животно осигурање, залог на вриједносне папире или слично.

Комерцијални кредит омогућује и спајање постојећих кредита као и текућих рачуна. Консолидација доноси обично неколико предности, као што су:

• бољи преглед и више ликвидности, јер имате само једну рату
мања укупна отплата, јер се с већим волуменом углавном добију мање каматне стопе и плаћање се своди само на један кредитни рачун
лакша приуштивост, јер можете развући кредит на дуже раздобље и на тај начин платити нижу мјесечну рату

Имате више питања? Одговоре ће мо пронаћи у особном разговору!