Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Kредит стамбене  штедионице

 

Посебан облик стамбеног кредита представља кредит од стамбене штедионице.
Ова врста кредита служи за мјере стварање и одржавање стамбене градње у Аустрији – значи за изградњу куће или стана као и за обнову или санирање истих.

Кредити стамбене штедионице су у већини случајева осигурани кроз регистрацију заложног права (хипотека) у грунтовници (катастру). Изнимка је кредит за санирање који је али с 25.000 еура ограничен. Овдје значи хипотека није потребна.

Каматна стопа је обично фиксна за одређено раздобље (нпр. 18 или 48 мјесеци) а послије варијабилна и креће се у распону између 2,9% до 6%. Неке стамбене штедионице јамче 6% као горњу границу за каматну стопу, чак и у економски тешким временима. Ово ограничење представља највећу предност над банковним кредитом а доња граница од 2,9% уједно благи недостатак.

Ако желите имати кредит од стамбене штединице а немате већ стамбену штедњу, можете добити привремени кредит и плаћати тијеком тог раздобља, од отприлике осамнаест мјесеци до двије године, само камате. У овоме случају каматна стопа није ограничена нити према горе нити према доле.

Кредити стамбене штедионице су ограничени са ЕУР 300.000 по особи (стање 2012).Раздобље кредита може износити између 5 и 30 година (плус раздобље за привремени кредит).
Висина кредита не може износити више од 80 % вриједности објекта који се финанцира.
Што све финанцира стамбена штедионица?
* куповину грађевинског земљишта
* изградња стамбене зграде
* куповање куће или стана
* надоградњу, измјене, обнове куће или стана
* исплату оставинског дјела
* исплату накнаде за дуг
* трошкове за прикључке
* образовање и његу
* Комерцијална употреба је могућа маx. до 50% од вриједности објекта.
 

Још питања? Ми ће мо вас радо посавјетовати!