Naslov Vaše Stranice
A+ A-
Овако не би требала да изгледата ваша пресуда!!
Осигурање за правне трошкове покрива трошкове суда, трошкове властитог и противничког адвоката као и трошкове вјештака који је од суда поручен, у случају да ви једном дјелимично или комплет изгубите судску расправу. Ово осигурање се састоји из више сегмената, које ми заједно са вама можемо индивидуално изкомбиновати.
  
На примјер:
  
◊ Правна заштита за оштећења у приватном или пословном сектору
◊ Правна заштита код казненог поступака у приватном или пословном сектору
◊ Правна заштита код несреће са возилом или куповине возила
◊ Правна заштита возача
◊ Правна заштита радника
◊ Правна заштита од социјалног осигурања
◊ Правна заштита за опће уговоре и уговоре са властитм осигурањима
◊ Правно савјетовање
◊ Правна заштита за власништво над земљом и изнајмљивање
◊ Правна заштита за насљедства и обитељског права
◊ Порезна заштита
◊ Правна заштита код прекршаја закона о податцима
◊ Правна заштита за вријеме казнене истраге
◊ Правна заштита код намјерних казнених дјела
За што нам треба све то?
 
 
 
Правна заштита за оштећења у приватном или пословном сектору
• Ви сте поврјеђени туђом кривицом и морате вашу одштету за болове путем суда захтјевати
 
 Правна заштита код казненог поступака у приватном или пословном сектору
• Ви као скијаш сте се сударли са другим скијашом који је при томе задобио тјелесне повреде. Казнени поступак слиједи!
 
Правна заштита код несреће са возилом или куповине возила
• Имате прометну несрећу у којој противник тврди да он није крив и ви морате због тока ићи код адвоката или
• Ви купите једно возило које у кратком вермену има оштећење на мотору али аутокућа која вам је то возило продала не жели поправит тај мотор на гаранцију или
• Имали сте саобраћајку у иностранству гдје је јасно да је противник крив али морате ипак узети одвјетника зато што немате времена или могућности (други језик) да ту штету сами потражујете у иностранству.
 
Правна заштита возача
• када си један ауто позајмите од пријатеља или од једне Рента-Цар компаније и са њим имате саобраћајну незгоду, онда вам је потребана ова заштита
 
Правна заштита радника
• Добили сте од ваше посљедне компаније моментални отказ који по вашем мишљену правно није у реду и желите се судски борити против тога
 
Правна заштита од социјалног осигурања
• Доживјели сте незгоду на послу и морате са созиалним осигурањем расправљати о висину ваше инвалидске пензије
 
Правна заштита за опће уговоре и уговоре са властитм осигурањима
• прије неколико дана сте купили један телевизор који је се покварио и фирма гдје сте га купили не жели да га поправи на гаранцију или
• ваше властито осигурање за кућу нпр., не жели неоправдано да исплати вашу одштету
• Уговори о куповини, продаји, планирању, финанцирању и градњи стамбених објеката нису осигурани!!!
 
Правно савјетовање
• Телефонско или особно правно савјетовање је могуће више пута у години
 
Правна заштита за власништво над земљом и изнајмљивање
• Кирија је неоправдано висико подигнута, морате водити процес против власника куће или зграде
• Сусјед вас је пријавио код полиције због ремећења јавног реда и мира
 
Правна заштита за насљедства и обитељског права
• Ви желите ваш насљеднички дио судски потраживати
• Свађа са бившим партнером због посјете ваше дјеце проузрокује проблеме
 
Правна заштита за вријеме казнене истраге
• Пријављени сте да сте починили казнено дјело и желите још у фази истраге бити у пратњи одвјетника
 
Правна заштита код намјерних казнених дјела
• Ако је један кривични поступак против вас покренут и тај поступак буде заостављен зато што нема довољно доказа против вас или будете ослобођени зато што нисте криви, онда трошкове вашег адвоката преузима ово осигурање
 

Још питања? Назови те нас, ми ће мо вам радо помоћи!!