Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Брокер за осигурање

Брокер за осигурање је првенствено неовисни купац за осигурања у интерсу његових клијената.

Он је по закону (Брокерзакон) обавезан да својим клијентима пунуди најбољу могућу осигуравајућу заштиту и иако ради за обје стране (клијент и осигуравајућа кућу) је он на страни клијента а не на страни осигуравајуће куће и управо то га разликује у путпуности од агента за осигурање или запосленика неке осигуравајуће куће.

Брокер за осигурање стоји слично једно одвјетнику на страни свога клијента.

Он обрађива зависно од клијентовог налога, све његове уговоре о осигурању и са тим је као специјалист и вјештак први партнер за сва питања осигурања.