Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Učinak

Šta čini jedan Broker za osiguranje?

Glavni zadatak brokera za osiguranje leži u optimalnom savjetovanju klijenta, da bi za njega izabrali najbolju osiguravajuću zaštitu i zavisno od klijentovog naloga obuhvata posebno sljedeće tačke:

• prikladna analiza rizika za klijenta,
• izrada adekvatnog kocepta za zaštitu,
• posredovanje najbolje moguće osiguravajuće zaštite,
• kontrola osiguravajuće police i premije za plaćanje
• podrška u osiguranom slučaju (šteta ili učinak)

U svome djelovanju je broker za osiguranje neovisan i samo prema klijentu obavezan.