Naslov Vaše Stranice
A+ A-

Troškovi

Šta košta savjet od Brokera za osiguranje?

Ako se savjetovanje završi sa uspješnim posredovanjem jednog osiguravajućeg produkta, onda trškove savjetovanja snosi osiguravajuća kuća.

U slučaju samo čistog savjetovanja bez posredovanje nekih produkata ili za individalne zahtjeve klijenta, će biti ugovoren određeni honorar između klijenta i brokera.